Wie zijn wij?

Het Cultureel Podium Onderdendam bestaat sinds het voorjaar van 2015 en wil niets anders dan het organiseren van diverse culturele activiteiten in de breedste zin van het woord in Onderdendam. Als locaties voor die activiteiten kunnen we gebruik maken van het Dorpshuis aan de Achterweg, De KERK aan de Bedumerweg en soms de Nederlands Hervormde Kerk aan de Uiterdijk. Plannen om ook op andere dan deze locaties activiteiten te ontplooien zijn volop aanwezig.

Het Podium staat open voor alle mogelijke suggesties vanuit het dorp!!!

Het Cultureel Podium bestaat uit:

Hans Stoelinga, voorzitter
Eddy Buisman, secretaris
Bob Assenberg, penningmeester
Marte Zwierstra, Afiena Benthem, Evert Vos, Jan Mulder en Wim Joosten

 

CPO